Maximus Rijksvastgoedbeheer

Rijksvastgoedbedrijf in zee met Maximus

Met het Rijksvastgoedbedrijf haalde Maximus afgelopen voorjaar een aansprekende opdrachtgever binnen. Inmiddels beheert Maximus vier woningen voor de overheidsdienst. ’Natuurlijk kunnen dat er meer worden’, zegt Henk Knippels die voor het Rijksvastgoedbedrijf onder meer Limburg in portefeuille heeft. ‘De vastgoedmarkt is sterk in beweging. We werken in Limburg aan tientallen projecten waarvoor we het beheer en tijdelijke bewoning uitbesteden.’


Drie woningen langs de A2 en een voormalig drugspand in Heerlen

Rijksvastgoedbedrijf in zee met Maximus Vastgoedbeheer

De verbreding van de autoweg A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide start ergens begin 2025. De voorbereidingen voor het 400 miljoen euro kostende project zijn in volle gang. Zo werden er woningen aangekocht die straks in de weg liggen.

De bewoners zijn inmiddels verhuisd, maar sloop laat minstens nog een jaar op zich wachten. ‘Dat bepaalt de aannemer in overleg met projecteigenaar Rijkswaterstaat’, zegt Henk Knippels. ‘Wij zijn echter nog tot de sloopdatum verantwoordelijk voor de woningen. We willen niet dat ze gekraakt worden of dat er activiteiten ontplooid worden die het daglicht niet kunnen verdragen. Daarom hebben we het beheer overgedragen aan Maximus. Zij zorgen voor tijdelijke bewoning en houden toezicht. En ze garanderen een ontruimde woning op het moment dat de aannemer wil beginnen. Dat is voor ons een hele zorg minder.’

Keurmerk
Maximus werkt sinds april voor het Rijksvastgoedbedrijf, na een uitgebreide ‘sollicitatie’ en screening. ‘Eerste voorwaarde voor ons is aansluiting bij het Keurmerk Leegstand Beheer’, vervolgt Henk Knippels. ‘Een certificering die de beheerder verplicht om goed om te gaan met de belangen van de opdrachtgever én de bewoner. De veiligheid voor de tijdelijke bewoner moet gegarandeerd zijn en de woning moet beschikken over verwarming, elektriciteit en water. Maximus neemt het keurmerk serieus en bovendien waren we onder de indruk van hun aanpak en referenties. Ze zijn graag bereid wat extra’s te doen en zaken in hun eigen netwerk te regelen.’

Criminelen
Dat bleek al tijdens de eerste opdracht: het beheer van een woonhuis in een Heerlense wijk. Een door justitie gevorderd pand in het kader van een Pluk-Ze-operatie. ‘Het had gediend als uitvalsbasis voor criminelen en was compleet uitgewoond met veel schade en afgesloten nutsvoorzieningen. Wij werken wel met vaste aannemers die reparaties uitvoeren, maar de mensen van Maximus hebben het proces versneld en ervoor gezorgd dat gas, licht en water heel snel weer aangesloten waren. Daarna hebben ze meteen gezorgd voor tijdelijke bewoners. Uiteindelijk verkopen wij het huis weer. Tot die tijd is het in goede handen. Fijn voor de buurt die nu niet meer bang hoeft te zijn.’RVB_maximus-02.jpg

12 miljoen
De eerste ervaring was dus prima, met daarna een vervolgopdracht in het A2-project. Daar zal het naar verwachting niet bij blijven. Het Rijksvastgoedbedrijf ontstond na diverse fusies tussen onder andere de Rijksgebouwendienst en Domeinen en beheert in Nederland in totaal 900 vierkante kilometer grond en 12 miljoen vierkante meter gebouwen.

Tijdelijke bewoning
‘Dat zegt misschien niet zoveel,’ aldus Henk Knippels. ‘Maar we beheren musea, gevangenissen, kantoren, rechtbanken, kazernes, in beslag genomen huizen en noem maar op. Regelmatig komen gebouwen leeg te staan en gaan we op zoek naar een andere bestemming of een koper. Tijdens de overbruggingsperiode besteden we het beheer dan uit aan partijen als Maximus. Zodat de panden in conditie blijven en ook omdat we hiermee tijdelijke woonoplossingen bieden. Er is een groot tekort aan woningen en zo verzorgen we een bescheiden deel van de oplossing. In Limburg speelt ook van alles. Alleen al in Maastricht staan drie grote panden van de overheid (deels) leeg. Ik kan me voorstellen dat daar nieuwe bestemmingen voor gezocht worden. Tijdelijke bewoning kan dan een optie zijn. We zijn blij met een professionele partner als Maximus  die daarvoor zorgt.’

Mooie objecten
Voor Maximus is het Rijksvastgoedbedrijf een waardevolle uitbreiding van de portefeuille. ‘Zeker’, aldus directeur Jeroen Hermans. ‘Het betekent weer een breder aanbod voor de mensen die via ons een tijdelijke en betaalbare woonruimte zoeken. Zij hebben projecten waarin we al onze ervaring en expertise kwijt kunnen. Bijzondere objecten ook. Eén van de huizen langs de A2 is bijvoorbeeld niet aangesloten op de riolering en de waterleiding. En er ligt een mooie tuin omheen. We kijken in ons bestand wie het beste geschikt zijn en of ze een beetje groene vingers hebben. Dat het huis later wordt afgebroken doet er niet toe. Mensen moeten daar prettig en comfortabel kunnen wonen en er goed voor zorgen.’

Onderwerpen