totale ontzorging voor opdrachtgever ZoWonen

Ontzorging van A tot Z voor ZoWonen

In 2025 worden twee gedateerde flatgebouwen in Geleen-Zuid gesloopt. Eigenaar en verhuurder ZOwonen begeleidt de 312 huurders naar vervangende woonruimte, maar wil tegelijkertijd de appartementen bezet houden tot de sloper aan de slag gaat. Een klus voor vaste partner Maximus Vastgoedbeheer. ‘Zij ontzorgen ons van a tot z’, zegt Marc Claessens van ZOwonen.

Nog een kleine twee jaar heeft ZOwonen de tijd om de resterende 80 huishoudens van de twee flats aan de Pijperstraat en de Wagenaarstraat aan andere woonruimte te helpen. Ruim 200 huishoudens zijn al vertrokken, Waarvan een aantal naar duurzame nieuwbouwappartementen van ZOwonen in de buurt. ‘Twee jaar, dat lijkt lang’, zegt Marc Claessens, opzichter bijzonder beheer bij de woningcorporatie, 'maar dat valt tegen'. Overal is een tekort aan sociale huurwoningen en dus ook in Zuid-Limburg. Iedereen aan een passend nieuw thuis helpen vergt veel tijd en zorgvuldigheid. We hebben het wel over mensen die hier soms tientallen jaren gewoond hebben. Verhuizen is ingrijpend, vaak emotioneel. Wij willen dat iedereen op een goede plek belandt. Uiteraard helpen we daarbij zo goed mogelijk.’

Nieuwbouw
De huurders hebben verschillende opties. Ze krijgen voorrang bij vrijkomende andere woningen van ZOwonen of bij andere corporaties die bij het platform Thuis in Limburg zijn aangesloten. ‘Niet iedereen kan terug’, waarschuwt Marc Claessens meteen. ‘We bouwen in deze buurt geen 312 nieuwe woningen terug. Op dit moment wordt er nog nagedacht en worden nadere plannen uitgewerkt hoeveel en welk type woningen ZOwonen terug gaat bouwen in de wijk. Bovendien daalt op termijn de vraag, omdat we nog steeds te maken hebben met vergrijzing. Hoe dan ook, we doen ons uiterste best om samen met vertrekkende bewoners een passend nieuw thuis te vinden. Met onze hulp en een mooie verhuiskostenvergoeding is dit voor de bewoners een mooie kans om een nieuwe stap te zetten in hun wooncarrière.

Geen overlast
Het begeleiden van vertrekkende huurders doet Marc Claessens samen met de 4 consulenten en 2 collega opzichters van team Bijzonder Beheer. Zelf is hij verantwoordelijk voor het beheer gedurende de uitstroom van de flats in Geleen-Zuid. Leegstaande appartementen zijn namelijk erg gevoelig voor krakers, vandalen en dieven. We hebben de afgelopen jaren voldoende ervaring opgedaan om te weten hoe we de uitstroom zo goed mogelijk kunnen reguleren. Brandstichting, en andere vormen van overlast, dat willen we dus absoluut voorkomen. Uit het oogpunt van veiligheid en omdat er nog altijd huurders van ons wonen. Zij moeten zich hier veilig blijven voelen. Daarom werken we met Maximus. Zij zorgen meteen voor nieuwe bewoners, soms al binnen 24 uur. Voor ons en de huurders een heel fijn idee.’

Veiligheid
ZOwonen, een van de grotere corporaties in Limburg met ruim 13500 woningen in portefeuille, was één van de eerste opdrachtgevers van Maximus Vastgoedbeheer, ergens in 2010. Nu is Maximus na een aanbesteding de preferred supplier voor leegstandsbeheer. ‘Overal waar wij tijdelijk een woon- of werkruimte bezet willen houden, schakelen we Maximus in. Zij hebben een groot bestand met mensen die tijdelijke woon- en werkruimte zoeken. Studenten, mensen die uit een scheiding komen of om een andere reden tijdelijke huisvesting zoeken. Zij betalen een geringe maandvergoeding en zijn akkoord met een opzegtermijn van één maand zoals in leegstandsbeheer gangbaar is. Voor ons is dat perfect. We weten dat de ruimtes bezet en dus veilig zijn en hebben verder geen verplichtingen. Behalve dan dat we de woning netjes opleveren, zonder schade, wind- en waterdicht en met stromend en warm water en een aansluitpunt voor verwarming. Maximus verzorgt de technische keuring van een woning die ze in beheer nemen. Alleen met een veiligheidscertificaat mogen de nieuwe, tijdelijke bewoners intrekken.’

Maximus als partner
Geen verplichtingen, maar ZOwonen stelt wel bepaalde eisen. ‘Natuurlijk’, zegt Marc Claessens. ‘Voor de bewoners gelden strikte regels. Uiteraard zijn criminele activiteiten verboden, maar ook overlast wordt niet getolereerd. Wij houden Maximus verantwoordelijk. We weten dat Maximus daarom alleen gebruikers met een baan of studenten huisvest. Hun screening is uitstekend. Verder weten we dat elke woning eens per maand wordt gecontroleerd. We hebben verschillende projecten met Maximus gedaan en eigenlijk hebben we zelden problemen gehad. En een enkel incident dat heb je overal!’
Maximus Vastgoedbeheer zorgt dus voor bewoning en neemt daarnaast het onderhoud en kleine reparaties in de woningen voor zijn rekening. Daarmee is de kous echter niet af, aldus Marc Claessens. ‘Hun mensen steken ook een handje toe bij het groenonderhoud, het verzamelen van rondslingerend oud papier, opruimen van huisraad, enzovoort. Ze zijn betrokken bij allerlei buurtinitiatieven en houden toezicht. Mede door Maximus blijft de buurt leefbaar. Belangrijk, juist als er gesloopt gaat worden. Verloedering ligt dan op de loer. In onze flats, maar ook voor omwonenden. Maximus is eerder een partner dan een bedrijf waar we opdrachten aan geven.’

Net iets meer dan een beheerder
In het project Pijperstraat-Wagenaarstraat gaat Maximus nog een stapje verder. Zo heeft Maximus een aandeel in de huisvesting de voorkomende onderhoudswerkzaamheden en dienen ze in enkele gevallen als vraagbaak bij de huisvesting van 75 Oekraïense gezinnen. Ook is Maximus al meerdere jaren betrokken bij de Geef & Neem Shop een weggeefwinkel in de Sittardse wijk Stadbroek waar ontmoeten centraal staat. Ze ondersteunen dit bewonersinitiatief en faciliteren de vrijwilligers. ‘Maximus wordt meer en meer aanspreekpunt, ook voor de buurtbewoners. We hebben samen posters gemaakt met hun telefoonnummer erop. Als er iets is kunnen omwonenden Maximus bellen. Bij onze sloopprojecten in Stadbroek neemt Maximus ook deel aan het inloopspreekuur in de wijk voor de herstructureringskandidaten van ZOwonen. Veel huurders vragen zich immers af wie er tijdelijk in hun buurt komen wonen. Maximus kan dan al veel onrust voorkomen.’

Meer informatie over onze opdrachtgever ZoWonen: https://www.zowonen.com/

Onderwerpen