Maximus draagt bij aan het behoud van talent voor Maastricht

Vastgoedbeheerder Maximus gaat de komende jaren het leegstaand vastgoed van gemeente Maastricht beheren. De manier waarop de Limburgse vastgoedbeheerder bijdraagt aan de veiligheid en de leefbaarheid van de gebouwen en de wijk én de wijze waarop Maximus uitvoering geeft aan het gemeentelijk cultuur-economisch beleid door op daarvoor geschikte locaties bedrijfsruimtes, ateliers en culturele broed- en vrijplaatsen te vormen, bepaalden dat Maximus bij de openbare aanbesteding als meest geschikte vastgoedbeheerder uit de bus kwam. Dat betekent dat Maximus nu 14 van de momenteel 15 leegstaande objecten gaat of blijft beheren.


“We zijn er trots op dat gemeente Maastricht opnieuw voor ons heeft gekozen”, zegt Jeroen Hermans, partner bij Maximus Vastgoedbeheer. “Voor ons is dat het bewijs dat onze maatwerkoplossingen voor leegstandsbeheer echt meerwaarde bieden. Vastgoedbeheerders staan vooral bekend vanwege het ‘anti-kraak’ beheren van leegstaande panden. Wij doen echter meer. We dragen bij aan een prettige en leefbare omgeving en we vergroten de sociale controle en het veiligheidsgevoel van de buurt. Dat doen we door goed te kijken naar de beste tijdelijke invulling van een pand. Bij de selectie van de tijdelijke bewoners en gebruikers gaan we op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan de omgeving. We ondersteunen de leefbaarheid in de wijk bijvoorbeeld door het openen van een ontmoetingsruimte in de locatie, een keuken waar voor de wijkbewoners gekookt kan worden of door het faciliteren van initiatieven zoals een ‘fietsbank’, een ‘Geef & Neem-shop’, of een ‘plantenasiel’. Ook besteden we veel aandacht aan het onderhoud van het groen en het opruimen van zwerfvuil. Ook dat draagt bij aan een gevoel van veiligheid.”

 

Werkruimtes, ateliers en broed- en vrijplaatsen om talent te behouden


De gemeente Maastricht wil met het beheer van leegstaande panden met de juiste bestemming ruimte bieden aan startende ondernemers en culturele en maatschappelijke initiatieven zonder dat de direct omwonenden hier overlast van ervaren. Jeroen Hermans: “Maximus heeft hier in Maastricht sinds 2015 ruime ervaring in opgebouwd. We werken samen met het team Ondernemen van de gemeente Maastricht, Starterscentrum Limburg en Stichting Ateliers Maastricht voor de meest passende invulling van een pand. We zoeken steeds naar een goede mix van tijdelijke gebruikers; mensen én initiatieven die elkaar ondersteunen en versterken. Door het creëren van ruimte voor startende ondernemers, ateliers en culturele of maatschappelijke broed- of vrijplaatsen biedt Maastricht letterlijk ruimte aan talent om in de stad te blijven en zich hier verder te ontwikkelen. Wij vinden het fantastisch dat we hier de komende jaren als vastgoedbeheerder aan mogen bijdragen.”
Maximus Vastgoedbeheer is in 2009 opgericht met als doel leegstaande panden niet alleen een tijdelijke invulling te geven, maar ook meerwaarde te creëren voor de omgeving. Leefbaarheid, sociale controle, veiligheid en representativiteit staan hierbij centraal. Met een maatwerk aanpak voorkomt Maximus verloedering en dragen we bij aan sociale wijkverbetering.

Onderwerpen