Leefbaarheidspartner in Kerkrade

Wij doen meer dan het goed beheren van vastgoed

De Kerkraadse wijk Rolduckerveld gaat de komende jaren op de schop. Door de bevolkingskrimp zijn er in de toekomst minder, maar wél betere woningen nodig. Ook moeten de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk een impuls krijgen. De woningcorporaties Heemwonen en Wonen Zuid, de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg en de stadsregio Parkstad gaan Rolduckerveld gezamenlijk aanpakken. Maximus ondersteunt dit grote wijkontwikkelingsplan als leefbaarheidspartner. Een nieuwe én uitdagende rol!

Van de 700 woningen tussen de Ailbertuslaan en de Deken Deutzlaan in Rolduckerveld, wordt de komende jaren een deel gesloopt. Dat gebeurt in elk geval met de twee grote flats van Heemwonen aan de Hertogenlaan. Tot het zover is, beheert Maximus de 200 leegkomende flatwoningen. Van de eerste 100 woningen zijn de huurders inmiddels verhuisd. 80 daarvan worden inmiddels alweer door tijdelijke huurders van Maximus bewoond.”

Complex Rolduckerveld

 

‘We waarborgen de leefbaarheid in en om het complex’

Voor de zittende huurders is dit een spannende periode. Mark Bazen, accountmanager bij Maximus: “De vaak al wat oudere bewoners zijn benieuwd waar ze terecht zullen komen. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Sociale contacten vallen weg. Sommige mensen voelen zich onveiliger als er in het grote flatgebouw veel woningen leegkomen. Wij willen dat de huurders van Heemwonen hier tot ze verhuizen prettig kunnen wonen. Daarom zetten wij ons niet alleen in om de leegstaande flats op een goede manier bewoond te krijgen, maar waarborgen we samen met Heemwonen ook de leefbaarheid in en om het complex. Dat is voor ons een nieuwe én een uitdagende rol. Een manier om te laten zien dat we meer doen dat het goed beheren van vastgoed.”

‘Onze tijdelijke bewoners moeten iets bijdragen’

Een voorwaarde voor leefbaarheid is de selectie van de juiste bewoners. Mark: “Wij willen geen woningen verhuren om ze te vullen. We vinden het belangrijk dat de tijdelijke bewoners iets bijdragen, zich sociaal gedragen. In tegenstelling tot de woningcorporatie die een wettelijke taak heeft om mensen te huisvesten, kunnen wij onze huurders vooraf voor dit doel screenen. Zo voorkomen we dat er mensen komen wonen die problemen veroorzaken. We stellen eisen en Luciën,  onze pandcontrolleur ziet erop toe dat de woning fatsoenlijk bewoond wordt.”

‘Wij zien het als onze verantwoording om de rommel op te ruimen’

Luciën heeft sowieso een belangrijke rol. Hij ziet erop toe dat het groen en de parkeerterreinen er netjes bijliggen. Hij houdt de liften bij en elke maandag ruimt hij het zwerfvuil rond de flat op. Mark: “In het weekend wordt er vaak verhuisd en niet iedereen neemt al zijn troep mee. Wij zien het als onze verantwoording om de rommel op te ruimen.”

Maximus Woonwinkel gelegen aan de Hertogenlaan in Kerkrade

 

‘Juist die persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan de leefbaarheid’

Maximus werkt bij het beheer van het grootste leegstandsproject in Limburg nauw samen met de huismeester van Heemwonen, de wijkconsulent en de wijkagent. Mark: “We werken actief aan het leefbaar houden van de wijk. Dat doen we niet alleen door het flatgebouw en de omgeving netjes te houden, maar ook via onze pas geopende woonwinkel. In een leegstaand appartement hebben we deze ontmoetingsruimte ingericht. Elke woensdag tussen 16.00 en 17.30 uur kan iedereen hier binnenlopen voor een kop koffie. Luciën of de huismeester zijn er dan ook. De woonwinkel is een laagdrempelige gelegenheid om met je vragen of eventuele klachten te komen. Maar het is natuurlijk ook een goede plek om even samen een praatje te maken. Heel belangrijk. Want juist die persoonlijke ontmoetingen dragen bij aan de leefbaarheid.” 

Onderwerpen