Alternatieve woonlocaties statushouders brochure

Maximus ontzorgt met beheer van gebouwen en begeleiding van bewoners. Worstelt uw gemeente of organisatie met de taakstelling voor de huisvesting van statushouders? Lees dan deze brochure.